MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION

FACULTY

 

AMIT GUPTA
ANJU BHARTI
ANOOP KUMAR GUPTA
KALPANA SHARMA
MEENAKSHI GUPTA
NEERU GUPTA
NITIN WALIA
RAJIV JAIN
RAVINDER JEET
SANJEEV KUMAR
VIVEK KUCHHAL
NAKUL  ANAND
SUNITA BHARAT TANK
ASHOK BAGRIAL
JAGAT BARUA
GAURAV AGGARWAL
SUMEDHA DUTTA
MANSI NAGPAL
SANGEETA RAWAL
VIJAY KUMAR KHURANA
N. K. KAKKAR
SEEMA  SAINI